Reglementering

 

Om een vlotte gang van zaken te garanderen word iedereen die dansstudio Odacs betreed gevraagd zich aan het onderstaande reglement te houden.

Reglementering Dansstudio Odacs

 1. De inschrijving van een lid is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 2. De inschrijving is per definitie per jaar, maar kan naar eigen keuze in 1 of 2 termijnen betaald worden.
 3. De dansers worden tijdens de eerste lessen ingedeeld per leeftijd, nadien kan de docent(e) naargelang opgedane kennis, motivatie en vorderingen van de leerling de indeling van de groepen nog aanpassen.
 4. De dansers worden 10 minuten voor de les in de kleedkamers verwacht, waar ze zich omkleden, haren vastdoen, naar de wc gaan en wachten tot de voorgaande les gedaan is.
 5. Het is verboden de dansvloer te betreden met normale schoenen of schoenen met zwarte zolen. Enkel kousen, pointes, flats, dansschoenen of blote voeten zijn toegelaten.
 6. Er wordt gepaste danskledij gedragen. Wij vragen uw danskledij te bestellen bij Dansstudio Odacs, er zijn balletpakjes voor klassiek, jazz en modern en andere dansartikelen bij ons verkrijgbaar. Dit om aan een uniforme dansgroep te werken.
 7. Juwelen, horloge, piercings en andere accessoires worden niet toegestaan om verwondingen bij zowel jezelf als anderen te vermijden.
 8. Laat niets rondslingeren in de kleedkamers of danszaal, en zet je naam in je kledij, slofjes en danstas zodat je het gemakkelijk kan terugvinden mocht je ze toch verliezen.
 9. Laat waardevolle voorwerpen zo veel mogelijk thuis. Er is een mogelijkheid om persoonlijke en waardevolle objecten in de danszaal te leggen. Tatoeages dienen in de mate van het mogelijke bedekt te zijn.
 10. Dansstudio Odacs is niet verantwoordelijk voor verloren voorwerpen en/of diefstal en beschadiging aan kledij, fietsen en andere voorwerpen die de danser meebrengt.
 11. Eten, kauwgom en frisdranken zijn niet toegelaten tijdens de lessen of in de danszaal in het algemeen, plat water wel. Ruim na de les je drankflesje op. In de foyer zijn drank en versnaperingen verkrijgbaar die daar verbruikt mogen worden.
 12. Roken in het gebouw is bij wet verboden.
 13. Minderjarige dansers worden door de ouder(s) of een daartoe gemachtigde volwassene begeleid tot binnen en tijdig afgehaald na de dansles. Er is de mogelijkheid voor de ouders om tijdens de lessen te wachten in de foyer vanwaar ze de les op een subtiele manier kunnen volgen.
 14. De danszaal en kleedkamers zijn enkel toegankelijk voor dansers en docenten van Dansstudio Odacs. Minderjarige dansers mogen in de kleedkamers begeleid worden door een ouder of voogd gemachtigde volwassene.
 15. Dansers mogen de dansles enkel verlaten indien ze dit op voorhand hebben gemeld en ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e).
 16. Bij afwezigheid dient er tijdig op voorhand verwittigd te worden. Gemiste lessen worden niet terugbetaald maar kunnen wel op een ander uur worden ingehaald (indien mogelijk).
 17. De docenten hebben het recht elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar of provocerend gedrag, tijdelijk of permanent de toegang tot de lessen te ontzeggen zonder terugbetaling van het lesgeld.
 18. De dansers zijn verzekerd tegen ongevallen tijdens de lessen en optredens. Dansers die zelfstandig naar de danszaal komen zijn onderweg verzekerd zolang ze de kortste weg tussen thuis en Dansstudio Odacs nemen en geen tussenstops maken. De verzekeringsmaatschappij dient binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via een docent(e) en/of bestuurslid van Dansstudio Odacs.